Lưu trữ thẻ: zane

Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Zane The Hell Kaiser (PC)

Bản mod của Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion, đối thủ là Zane Truesdale, top duelist trong series Yu-Gi-Oh! GX với bộ bài hệ máy móc Cyber, nổi bật là Cyber End Dragon và ma pháp Power Bond