Lưu trữ thẻ: 5ds

Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Yusei The Signer (PC)

Bản mod của Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion, đối thủ là Yusei Fudo, nhân vật chính trong manga và phim hoạt hình Series Yu-Gi-Oh! 5D’s với rất nhiều Synchro Monsters siêu mạnh.