Bài 3: Biến số và phép tính cơ bản

1. Các phép tính cơ bản trong Python

2. Biến số

Một biến số giống như một chiếc hộp có dán nhãn và chứa thông tin ở bên trong. Bạn có thể thay đổi thông tin chứa trong đó mà vẫn có thể giữ nguyên nhãn dán trên các hộp ấy.

Ứng dụng của biến số: thường dùng để theo dõi các thông tin biến đổi, ví dụ: điểm số của một trò chơi chẳng hạn.

2.1. Cách tạo một biến số

Bạn sử dụng ký hiệu = để máy tính biến đâu là một biến số. Việc này được gọi là gán giá trị cho biến. Ví dụ:

  • Mở cửa sổ Shell
  • Gõ dòng lệnh sau:

bananas=5 

Như vậy, bạn đã tạo ra một biến số có tên gọi là bananas và nó được gán giá trị là 5 (Lưu ý: Bạn sẽ không thấy kết quả gì hết đâu, vì máy tính chỉ lưu thông tin để sau này sử dụng thôi)

Chú ý:

Đặt tên biến: bạn có thể đặt bất cứ tên nào, chỉ cần trong tên không có chứa: dấu cách, ký tự đặt biệt, từ khoá trong Python (thường từ khoá sẽ có màu cam).

2.2. Sử dụng biến số

Trong cửa sổ Shell, gõ các dòng lệnh sau:

Lưu ý: các nội dung ở bắt đầu bằng dấu # chỉ để giải thích cho các câu lệnh, không phải là câu lệnh của chương trình và cũng không ảnh hưởng đến kết quả của các câu lệnh.
Một số ví dụ tương tự:

2.3. Chuỗi (string)

Trong Python, một từ hoặc tập hợp của ký tự và ký hiệu gọi là chuỗi (string). Chuỗi được đặt trong dấu ngoặc kép.

Nếu bạn muốn cho người sử dụng chương trình tự quyết định giá trị của một biến nào đó, bạn có thể sử dụng hàm input(). Hàm input() thông báo cho máy tính dừng chương trình cho đến khi người dùng nhập thông tin vào và ấn Enter.

Ví dụ cụ thể:

Lưu ý: sử dụng 3 dấu nháy đơn ”’ để viết các nội dung giải thích tương tự như dấu # , nhưng nội dung có thể viết trong nhiều dòng.

2.4. Một số ví dụ cụ thể

Ở phần này, chúng ta sẽ thử kết hợp nhiều câu lệnh với nhau để làm một cái gì đó:

Ví dụ 1:

Kết quả:

Ví dụ 2:

Kết quả:

Thuật ngữ

input(): là một hàm (chương trình nhỏ được viết sẵn). Hàm print() sẽ làm dừng chương trình và đợi người dùng nhập thông tin gì đó.

int(): là một hàm. Hàm int() sẽ chuyển giá trị ở giữa 2 dấu ngoặc thành dạng số nguyên để có thể tính toán được.

chuỗi (string): thường nằm giữa 2 dấu ngoặc kép, bạn nhập chuỗi là bất cứ ký tự gì thì máy tính cũng không báo lỗi.

Cập nhật lần cuối ngày 22/10/2021 bởi Bạn không giỏi

Sending
User Review
0 (0 votes)
Subscribe
Notify of
guest

0 Bình luận
Phản hồi
Xem tất cả bình luận
0
Cho mình biết suy nghĩ của bạn nhéx
()
x